پک تحصیلی سال ۹۸

با امید و یاری خداوند منان و همچنین کمک های خیرین عزیز به خیریه امید و مهربانی توانستیم ۱۴۰۰ عدد پک تحصیلی برای دانش آموزان مناطق محروم جمع آوری و پخش نماییم .

که هر پک تحصلی شامل کوله پشتی ، دفتر ، خودکار ، مداد  ، پاک کن ، تراش و تمام موارد مورد نیاز برای تحصیل در یک سال می باشد .