کمک های خیرین به خلازیر

سال ها گذشت،

و هنوز هم نوشته هامان آن قدر زیبا نیست که بالای سرمان قاب کنیم…

مشق امشب هم، مثل دیشب، مثل هر شب،
                                     

 دو صفحه تمیز و زیبا می نویسیم؛
                                                     

“آدمی را آدمیت لازم است.”

 

چه فرقی می کند در کجای عالمی

و در کدامین برهه از تاریخ ؟ !

چه فر قی می کند به کدام دین و آیینی

آزاده که باشی ندای هل من ناصر الینصرنی حسین (ع ) را نمی شنوی

هرلحظه قبل از جان دادن کودکی میان زباله ها یاخرابه ها  قبل از پر پر شدن طفلی با پایپ و شیشه و مخدرها حسین (ع) تورا می خواند

ایا کسی هست مرا یاری کند؟

در این ماه و روزها به یاد کودکان کار باشیم