نذر امام حسین (ع)

حسین علیه السلام همچون خورشیدی، قرن‌هاست که هر روز می‌درخشد و تازگی دارد …

افسوس از چشم‌هایی که تنها ده روز از سال، از نورش بهره می‌برند …

صلی الله علیک یا أبا عبدالله …

 

موسسه خیریه امید ومهربانی مانند همه ملت ایران درعاشورا برای یتیمان و خانواده های مددجو نذری آماده کرده است.

 

 

امید است با راه انداختن بخش کار این دوستان خودکفا شوند.