پک تحصیلی

محبت خیر عزیزمون درتاریخ یازدهم آبان ماه

با سپاس از خیر عزیزی که با اهدا لوازم جهیزیه به عروس خانم های تحت پوشش خیریه امید و مهربانی امام رضا (ع) ، آنها را دلشاد میکنند،از لطف و سخاوتمندی شما سپاسگزاریم.

 

 

با سپاس از خیرین عزیزی که با اهدا لوازم تحریر به کودکان تحت پوشش خیریه امید و مهربانی امام رضا (ع) ، آنها را دلشاد میکنند،از لطف و سخاوتمندی شما سپاسگزاریم.