جهیزیه مهرماه

اهدای جهیزیه برای نوعروسان در ۳۰ مهرماه

 

با آروزی خوشبختی برای این عروس خانم        و بهترین آرزوها برای خیرین عزیز