برآوردن آرزوی یک کودک

برآوردن آرزوی یک کودک

همه ما در کودکی آرزوهایی را در سر می پروراندیم که هرگز نتوانستیم به آن ها برسیم. امروز خیلی از ما قدرت آن را داریم که آن آرزو ها را بار ها برآورده کنیم. کودکان بی سرپرست نیز آرزوهای زیادی در سر دارند که ما می توانیم پلی برای رسیدن آن ها به آرزوهایشان باشیم. در موسسه خیریه امیدومهربانی امام رضا(ع) تعداد زیادی از این کودکان بی سرپرست و یتیم هستند که آرزوهای کوچکشان برای آن ها دست نیافتنی ترین آرزوهاست.

آرزوهای قشنگ کودکی تان را برای ما بنویسید و آرزوهای کودکان بی سرپرست را ببینید. اگر دوست داشته باشید میتوانید آرزوی هر کدام از این کودکان را به دلخواه خودتان برآورده کنید. 🙂