اهدای لباس فراخوان

لباس همیاران گرامی خیریه امید و مهربانی امام رضا (ع)، از اینکه ما را در پویش جمع آوری لباس همراهی میکنید و پوشاک در اختیار خانواده های نیازمند قرار میدهید، از شما سپاسگزاریم. @ngoamireza