اهدای لباس آبان ماه

 

سپاس از همیاران گرامی که با اهدا لباس به خیریه امید و مهربانی امام رضا (ع) ، کودکان تحت پوشش را شاد و امیدوار میکنند، از محبت و شما سپاسگزاریم.