اهدای لباس

اهدای لباس  در روز ۳۰مهرماه

با سپاس از همیاران گرامی که با اهدا لباس به خیریه آبشار مهربانی، کودکان تحت پوشش را شاد و امیدوار میکنند، از محبت و سخاوتمندی شما سپاسگزاریم.