پک تحصیلی ۹۷

اهدای لوازم التحریر بین دانش آموزان مددجو در آغاز سال تحصیلی با کمک و همکاری خیرین عزیز

سازمان خیریه امید و مهربانی  با کمک و همکاری مردم نیکوکار و نوع دوست هر ساله همراه با فرا رسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس به تمامی دانش آموزان نیازمند تحت پوشش خیریه پک کامل  لوازم التحریر اهدا می کند.امید است هیچ کودکی به دلیل فقر مالی از تحصیل باز نماند.