کمک به خیرین برای یافتن خانواده های کم بضاعت

موسسه خیریه امید و مهربانی امام رضا علیه السلام، مفتخر است همواره در راستای فرمان الهی که می فرماید “أَحْسِنْ کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ” (نیکی کن، همچنان که خدا به تو نیکى کرده – القصص ۷۷) و همانند بزرگان این سرزمین که نقل است از امام رضا (ع) می فرمایند : “مَن فَرَّجَ عن مُؤمِنٍ فَرَّجَ اللّه‏ُ عن قَلبهِ یومَ القِیامَهِ.” (هرکـه گره از کار مـؤمنى بـگشاید، خـداوند در روز قیامت گره غم از دل او بگشاید.) کمکهای مردمی و خیرخواهانه را در اختیار افراد مستحق و نیازمند قرار داده است.