طرح ربیع الاول

هوالکریم …

✅ طرح قربانی ماه ربیع الاول …

 

و باز اول ماه و طرح قربانی برای سلامتی
و تعجیل در فرج آقا امام زمان ( عج) در ماهی
که ماه شروع امامت آقا (عج)است….

قربانی در بین مددجویان خیریه پخش و توزیع خواهد شد…

به امید نگاهی…

شما نیکوکاران عزیز میتوانید با هر توان مالی در قربانی اول ماه مشارکت داشته باشین.
شما کارت بنام خیریه امید و مهربانی امام رضا (ع)👇

۴۷۱۲ ۹۹۹۰ ۹۹۱۸ ۶۰۳۷

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸