اهدای جهیزیه اذر

ه حول و قوه الهی و کمک خیرین عزیز به مناسبت میلاد حضرت رسول خیریه آبشار مهربانی ۵ جهیزیه کامل همراه با سرویس چوب به عروس خانم های تحت حمایت اهدا کرد . اهدای جهیزیه ادامه دارد…. @ngoamireza